رفتن به محتوای اصلی

اداره کل حقوقی

مدیرکل حقوقي شهرداري قم:

کوتاه کردن اقدامات حقوقی در اجرای قانون بند "ت" تبصره 6 در شهرداری قم/راستی آزمایی مالکیت از ارکان این ماده‌قانونی است

مدیرکل اداره حقوقي شهرداري قم گفت: در اجرای قانون بند "ت" تبصره 6 ، باید صاحبان املاک شناسایی و وضعیت ملک، راستی‌آزمایی شود.