رفتن به محتوای اصلی
header site

اخبار شهردار

اخبار شهرداراخبار عمومی
شهردار قم مطرح کرد

نادیده گرفتن نقش مدیریت شهری در برنامه هفتم توسعه کشور/ انتقاد از اساسنامه جدید سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

در تمام برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور شهرداری‌ها رد پایی داشتند اما در برنامه هفتم توسعه به این موضوع توجه نشده است.

مورد در هر صفحه