11.4 C
شهر مقدس قم
۲۸ بهمن ۱۳۹۷
ورود / عضویت

اطلاعات بودجه شهرداری قم

بودجه سال 94
بودجه ۹۴

بودجه سال 95
بودجه ۹۵

بودجه سال 96
بودجه ۹۶

بودجه سال 97
بودجه ۹۷
بودجه سال 98
بودجه ۹۸

تعرفه ها و بهای خدمات شهرداری قم

تعرفه سال 94
تعرفه سال ۱۳۹۴

تعرفه سال 95
تعرفه سال ۱۳۹۵

تعرفه سال 98
تعرفه سال ۱۳۹۸

معرفی مدیران ارشد شهرداری قم

قوانین و مقررات شهرداری قم

عملکرد حوزه های شهرداری قم