رفتن به محتوای اصلی
header site

پروژه‌های شاخص

پروژه‌های شاخص

بلوار شهید صادقی(فاز ۳ روحانی)

عنوان پروژه : بلوار شهیدان برقعی مشخصات پروژه: طول مسیر 1160 متر عرض مسیر 45 متر مساحت مورد تملک 52200 متر مربع قیمت تملکات به صورت میانگین  2.700.000.000.000 ریال قیمت عملیات زیرسازی و آسفالت 131.000.000.000 ریال قیمت جدول 222.500.000.00

پروژه‌های شاخص

بلوار شهیدان برقعی

عنوان پروژه : بلوار شهیدان برقعی مشخصات پروژه: طول مسیر 735 متر عرض مسیر 30 متر مساحت مورد تملک 22050 متر مربع قیمت تملکات به صورت میانگین  1.874.250.000.000 ریال قیمت عملیات خاکبرداری - خاکریزی و زیرسازی و آسفالت 176.400.000.000 ریال قیم

مورد در هر صفحه