رفتن به محتوای اصلی
۲۹ اسفند, ۱۴۰۱ / ۰۰:۰۰

زیر گذر فردوسی

زیر گذر فردوسی

عنوان پروژه :

زیر گذر فردوسی

مشخصات کلی پروژه :

  • مبلغ پیمان 48 میلیارد تومان
  • تحویل زمین 1396/06/30

پیمانکار :

سیمین سپاهان اصفهان

کارفرما:

معاونت فنی و عمرانی شهرداری قم


https://www.qom.ir/rCNy