رفتن به محتوای اصلی
۲۹ اسفند, ۱۴۰۱ / ۰۰:۰۰

بلوار شهیدان برقعی

بلوار شهیدان برقعی

عنوان پروژه :

  • بلوار شهیدان برقعی

مشخصات پروژه:

  • طول مسیر 735 متر
  • عرض مسیر 30 متر
  • مساحت مورد تملک 22050 متر مربع
  • قیمت تملکات به صورت میانگین  1.874.250.000.000 ریال
  • قیمت عملیات خاکبرداری - خاکریزی و زیرسازی و آسفالت 176.400.000.000 ریال
  • قیمت جدول 13.965.000.000 = 5.145.000.000+ 8.820.000.000 ریال
  • قیمت روشنایی 20.000.000.000 ریال
نگارخانه


https://www.qom.ir/rfNJ