رفتن به محتوای اصلی
سازمان فناوری اطلاعات شهرداری قم

مجتمع تجاری اقامتی در بلوک NE47

مجتمع تجاری اقامتی در بلوک NE47

مشخصات  پروژه و ابعاد زمین

این پروژه در زمینی به مساحت 2504 مترمربع با کاربری تجاری اقامتی در 10 طبقه ؛ 2 طبقه منفی  با سطح اشغال 90 درصد، 8 طبقه روی زمین با سطح اشغال 50 درصد و تراکم 400 درصد؛ با زیربنای کل 14523 مترمربع طراحی شده است.

نگارخانه


https://www.qom.ir/l8Nw