رفتن به محتوای اصلی

احداث مجتمع تجاری مسکونی در بلوک SW23

احداث مجتمع تجاری مسکونی در بلوک SW23

مشخصات  پروژه و ابعاد زمین

این پروژه در زمینی به مساحت 1880 مترمربع با کاربری تجاری مسکونی در 8 طبقه روی زمین( همکف تجاری؛ طبقات 1 الی 7 مسکونی )  با تراکم 480 درصد و سطح اشغال هر طبقه 60 درصد و 2 طبقه منفی با سطح اشغال 90 درصد طراحی شده است.

نگارخانه


https://www.qom.ir/rDNH