رفتن به محتوای اصلی
۵ مهر, ۱۴۰۲ / ۰۷:۵۱

مشارکت در احداث مجتمع تجاری مسکونی در بلوک های واقع در اراضی48 هکتاری پردیسان

مجتمع 48 هکتاری

https://www.qom.ir/PVNG