رفتن به محتوای اصلی
۸ بهمن, ۱۴۰۱ / ۱۱:۰۰

انتشار ویژه‌نامه "روایت تحول"

انتشار ویژه‌نامه
ویژه‌نامه "روایت تحول" هم‌زمان با دومین گام از مرحله جدید طرح بزرگ "قم در مسیر تحول" منتشر شد.

شیوه نامه انتخاب پژوهشگران برتر شهرداری قم 1401

 

هفته ملی پژوهش و فناوری فرصت مناسبی برای توجه و تمرکز بر ابعاد مختلف امر پژوهش و فناوری فراهم می‌آورد. انتخاب و معرفی برگزیدگان حوزه پژوهش و فناوری و تجلیل از آن‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های هفته مذکور به شمار می‌آید . در همین راستا، این فراخوان به‌منظور شناسایی و معرفی پژوهش‌گران و فناوران برتر شهرداری قم تهیه گردیده است.

ماده 1: پژوهش‌گر متقاضی می‌بایست از نیروهای مامور به خدمت، رسمی یا قراردادی شهرداری باشد. در همین ارتباط ارسال تصویر حکم کارگزینی فرد معرفی شده همراه با سایر مستندات ضروری است.

ماده 2: بازه زمانی فعالیت پژوهشی مورد بررسی از ابتدای آذرماه 1399 تا ابتدای آذرماه 1401 خواهد بود.  ( پذیریفته‌شدگان سال گذشته، فعالیت های پژوهشی جدید را بایستی ارائه نمایند.)

ماده 3: پژوهشگران متقاضی موظفند کلیه مستندات مربوط به امتیاز دهی را ارائه نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارائه مستندات مربوطه، فعالیت‌های موردنظر از لیست امتیازدهی حذف خواهد شد.

ماده 4: متقاضیان می‌بایست حداکثر تا تاریخ 15 آذر ماه پرسش‌نامه و مدارک مربوطه را به گروه پژوهش تحویل نمایند. گروه پژوهش از بررسی پرونده های ناقص و نیز ارسال شده پس از تاریخ مذکور معذور است.

 

ماده 5: امتیازدهی فعالیت‌ها طبق جدول ذیل محاسبه می‌گردد .

 

ردیف شاخص موارد

 

 

1

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی

عمومی
علمی تخصصی
علمی ترویجی
علمی پژوهشی
نشریات ISC یا ISI
2

 

مقالات پذیرفته شده در        همایش های علمی

همایش های علمی ملی
همایش های بین المللی با مجوز از وزارت علوم
همایش معتبر بین المللی خارج از کشور
3 تالیف یا ترجمه کتاب تالیف
ترجمه
4 پایان نامه / رساله پایان یافته ارشد
دکتری
5 طرح هایی که دارای ویژگی ابتکار و نوآوری هستند نسبت به میزان این ویژگی ، اهمیت آن و مسئولیت پژوهشگر در انجام طرح
6 گزارش مدون علمی و فنی گزارش طرح پژوهشی
دانش فنی مدون
7 طرح های پژوهشی پایان یافته  
8 جوائز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر داخلی
بین المللی
9

 

اکتشاف ، ابتکار ، نوآوری و اختراع

 
10

 

پیشنهادات ارائه شده در نظام پیشنهادات شهرداری

تعداد پیشنهادات پذیرفته شده ...

 

تعداد پیشنهادات اخذ شده ...

11 سردبیری و عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی ، هیئت مدیره انجمن های علمی  
12

 

عضویت و شرکت در اتاق فکر

تعداد اتاق فکرهای شرکت کرده

 

 

13

 

 

مدیریت دانش

 

 

تعداد موارد ارائه شده

 

 

14 نظارت بر پایان نامه ، کتاب و طرح های پژوهشی نظارت بر پایان نامه
نظارت بر کتاب
نظارت بر طرح های پژوهشی

 


https://www.qom.ir/rKNJ