25.8 C
شهر مقدس قم
۲۷ مرداد ۱۳۹۸
ورود / عضویت

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم

برنامه ریزی و منابع انسانی

بودجه پیشنهادی سال ۹۸ بالغ بر ۲۷ درصد افزایش یافته است

امیر محمودی مسئول روابط عمومی
معاون برنامه ریزی و سرمایه‌انسانی شهردار قم گفت: بودجه پیشنهادی سال ۹۸ شهرداری نسبت به بودجه ابتدای سال ۹۷ نزدیک به ۲۷ درصد رشد داشته