14.3 C
شهر مقدس قم
۵ اسفند ۱۳۹۸
ورود / عضویت

قطار شهری قم

فنی و عمرانی

صورت‌وضعیت‌های مالی پروژه‌ مترو پرداخت شده است

امیر محمودی مسئول روابط عمومی
معاون فنی و عمرانی شهردار قم گفت: قرارگاه خاتم حدود ۳۰۰ میلیارد تومان صورت‌ وضعیت داده که حدود ۱۰ درصد کمتر از صورت‌وضعیت به آن