10.9 C
شهر مقدس قم
۶ اسفند ۱۳۹۸
ورود / عضویت

سرانه فضای سبز

اخبار سازمان پارک‌ها

سرانه فضای سبز شهر قم باید به ۲۶ مترمربع برسد

حسین اسلامی
شهردار قم گفت: سرانه فضای سبز قم سال 94 نزدیک به 14 مترمربع بوده که امروز به بیش از 19 مترمربع رسیده است و برنامه
اخبار شهردار

هرسال ۳ متر به سرانه‌ فضای سبز قم افزوده می‌شود

mhekmati
شهردار قم گفت: برای توسعه و افزایش سرانه‌ فضای سبز قم به ازای هر شهروند ۳ متر در هرسال در نظر گرفته‌شده که امسال بالغ‌بر