12.7 C
شهر مقدس قم
۱۰ فروردین ۱۳۹۹
ورود / عضویت

حقوق شهروندی

اخبار منطقه 2

تمهیدات لازم جهت آگاهی شهروندان از ضوابط ساخت و سازهای شهری

امیر محمودی مسئول روابط عمومی
شهردار منطقه ۲ قم گفت: آگاهی از حقوق شهروندی و قوانین شهری همراه با پشتوانه اجرایی مناسب، زمینه ساز کاهش مسائل و مشکلات شهری از