12.7 C
شهر مقدس قم
۱۰ فروردین ۱۳۹۹
ورود / عضویت

اوراق مشارکت

اخبار شورا

اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای متروی قم قطعی شد

امیر محمودی مسئول روابط عمومی
عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر قم گفت: با رفع ایرادات کمیته تطبیق تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان از محل اوراق مشارکت ملی برای تکمیل و راه‌اندازی متروی
اخبار شورا

۳۰۰میلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت برای متروی قم اختصاص پیدا کرد

امیر محمودی مسئول روابط عمومی
در هشتاد و دومین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم با افتتاح حساب نزدِ یکی از بانک‌های قم برای واریز ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار حاصل