10.6 C
شهر مقدس قم
۲۰ فروردین ۱۳۹۹
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا

آگاهی شهروندان

اخبار منطقه 2

تمهیدات لازم جهت آگاهی شهروندان از ضوابط ساخت و سازهای شهری

امیر محمودی مسئول روابط عمومی
شهردار منطقه ۲ قم گفت: آگاهی از حقوق شهروندی و قوانین شهری همراه با پشتوانه اجرایی مناسب، زمینه ساز کاهش مسائل و مشکلات شهری از