28.9 C
شهر مقدس قم
۲۹ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
لوگوی شهرداری قم

سازمان

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم

سازمان با موضوع انجام امور فرهنگی و ورزشی و در چارچوب فعالیت و مأموریت های قانون شهرداری در زمینه مدیریت و اداره امور فرهنگی، تفریحی، ورزشی در قالب وظایف قانونی شهرداری قم فعالیت می نماید و طبق مقررات و اساسنامه این سازمان اداره می شود.

مسئولیت ها و وظایف

مسئولیت ها و وظایف

اهم وظایف و ماموریت های سازمان فرهنگی، ورزشی و هنری در چارچوب وظایف قانونی شهرداری به شرح ذیل است:

 • تعیین خط مشی، سیاست گذاری اجرایی و برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی، هنری، ورزشی سازمان
 • پشتیبانی تحقیقاتی، مطالعاتی و آموزشی فرهنگسراها و مراکز فرهنگی، ورزشی شهرداری با هدف تأمین نیازهای مشترک آنها با رعایت مقررات مربوط
 • برنامه ریزی در راستای ایجاد اماکن فرهنگی، ورزشی و هنری در نقاط مختلف شهر با سرمایه گذاری شهرداری یا بخش دولتی و خصوصی با اخذ از مراجع قانونی ذیربط
 • برنامه ریزی برای پر کردن اوقات فراغت شهروندان از طریق برپایی مسابقات، نمایشگاهها و کوهنوردی و موارد مشابه در پارکها، اماکن و فضاهای مناسب شهری با رعایت مقررات مربوطه
 • همکاری با سازمانها، نهادها ، باشگاه ها و مجتمع های فرهنگی ورزشی مانند آموزش و پرورش، ارشاد اسلامی، حوزه هنری، صدا و سیما و غیره در تمامی زمینه های مرتبط با موضوع سازمان با رعایت مقررات مربوطه و اخذ مجوز لازم
 • رائه خدمات فرهنگی، هنری، ورزشی و آموزش های آزاد علمی و فرهنگی به عموم به ویژه جوانان و نوجوانان و مبادرت به هرگونه فعالیت که بتواند بنحوی در تحقق موضوع فعالیت سازمان موثر باشد با اخذ مجوز از مراجع ذیربط.
 • انعقاد قرارداد انجام معاملات مجاز در راستای تأمین منابع درآمد برای فعالیتهای سازمان بر اساس قانون شهرداری و آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان
 • آموزش، اشاعه و گسترش فرهنگی عمومی شهرنشینی از طریق برنامه ریزی های آموزشی و تبلیغی در سطوح مختلف
 • اطلاع رسانی از طریق انتشار نشریه، با اخذ مجوز از مراجع ذیربط و رعایت مفاد اساسنامه و ضوابط و مقررات سازمان های
 • انجام سایر فعالیت های مرتبط با موضوع سازمان با تصویب شورای سازمان و شورای اسلامی شهر.
 • کلیه فعالیت های فرهنگی هنری ورزشی سازمان رعایت ضوابط و سیاستهای دولت و وزارتخانه های مرتبط صورت می پذیرد

اخبار سازمان

اخبار سازمان

رزومه مدیر عامل سازمان

رزومه رئیس سازمان

سوابق تحصیلی
سوابق حرفه ای
سوابق علمی پژوهشی
سایر فعالیت ها و افتخارات
سوابق تحصیلی
سوابق حرفه ای
سوابق علمی پژوهشی
سایر فعالیت ها و افتخارات
null

سید احمد طباطبایی

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

چارت سازمانی

چارت سازمانی

رئیس سازمان

امور فرهنگی و ارتباطات

معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت

امور برنامه ریزی و تحول سازمانی

اداره سرمایه انسانی

اداره مالی

معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور زائرین

اداره گردشگری و امور زائرین

اداره امور فرهنگی و هنری

اداره امور اجتماعی

معاونت تربیت بدنی و تفریحات سالم

امور برنامه ریزی و توسعه ورزش

اداره ورزش همگانی و تفریحات سالم

پروژه های شاخص

پروژه‌های شاخص

ارتباط با ما

ارتباط با ما

  تلفن دفتر کار :۳۷۸۴۹۵۳۱-۰۲۵

  آدرس دفتر کار : قم، میدان معلم، خیابان معلم، مجتمع ناشران طبقه پنجم

لوگوی شهرداری قم