28.9 C
شهر مقدس قم
۲۹ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar

اسناد هوشمندسازی

فهیمه حمزه ای

فرصت سرمایه گذاری هوشمندسازی قم

راه اندازی سامانه های پرداخت آنلاین حمل و نقل عمومی

دانلود فایل pdf

اپلیکیشن ها و درگاه های عوارض شهری و حذف قبوض

دانلود فایل pdf

مدیریت هوشمند ترافیک با هوشمندسازی پارکینگ های عمومی

دانلود فایل pdf

نقشه راه هوشمندسازی شهرداری و شهر قم

دانلود فایل pdf

گزارش الویت بندی و برنامه ریزی خدمات الکترونیکی

دانلود فایل pdf