35 C
شهر مقدس قم
۱۹ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar

آموزش شهروندی
شهرداری قم

شهروند گرامی سلام

یک شهر زمانی به عنوان محلی مناسب برای زیستن تبدیل می شود که علاوه بر شهرداری، شهروندان نیز در ساختن شهر خود همکاری کنند. شهرداری و هیچ ارگانی نمی تواند به تنهایی و بدون مشارکت شهروندانش به تمام معیارها و آرمان‌های داشتن یک شهر نمونه فکر کند. شهروندان مالک و صاحب شهر خود هستند که با مسئولیت پذیری و قانون مندی می توانند باعث رونق و توسعه شهر خود شوند.

فرهنگ شهروندی
رفتارهای ما به عنوان شهروند تاثیر زیادی در توسعه و آبادی شهرمان خواهد داشت. هر فرد جامعه با رعایت اصول شهروندی می‌تواند به سهم خود در پیشرفت شهری سهیم باشد. مسئولیت پذیر بودن، مشارکت داشتن و رعایت قانون و مقررات از مصادیق فرهنگ شهروندی است که می تواند شهرداری را در مسیر توسعه شهر قم یاری کند.

ایمنی هنگام زلزله

مجموعه انیمیشن بارچی چی