28.9 C
شهر مقدس قم
۲۹ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۴۰۰

فهیمه حمزه ای

فهرست بهای واحدهای پایه در سال ۱۴۰۰

رشته مکانیک

دانلود فایل pdf

رشته راه،راه آهن و باندفرودگاه

دانلود فایل pdf

رشته ترمیم،بازسازی نوار حفاری

دانلود فایل pdf

رشته تاسیسات برقی

دانلود فایل pdf

رشته ابنیه

دانلود فایل pdf

رشته انتقال خطوط آب

دانلود فایل pdf

رشته ساخت و ترمیم قنات

دانلود فایل pdf

رشته انتقال خطوط آب

دانلود فایل pdf

رشته شبکه چاه

دانلود فایل pdf

رشته آبیاری

دانلود فایل pdf

رشته شبکه فاضلاب

دانلود فایل pdf

رشته آبخیزداری

دانلود فایل pdf

رشته نگهداری خطوط راه آهن

دانلود فایل pdf

رشته مرمت بناهای تاریخی

دانلود فایل pdf

رشته راهداری

دانلود فایل pdf

رشته سدسازی

دانلود فایل pdf