22.6 C
شهر مقدس قم
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
ورود / عضویت

مکانیزه سازی پلهای عابرپیاده

عنوان پروژه :
  • مکانیزه سازی پلهای عابرپیاده

مشخصات کلی پروژه :

  • انعقاد قرارداد مکانیزه سازی پلهای عابرپیاده در ۴ نقطه از سطح شهر با هزینه ۱۲۰ میلیارد ریال بمنظور فراهم سازی امکان استفاده از پلهای عابر پیاده توسط افراد عادی و توانخواه