6 C
شهر مقدس قم
۳۰ دی ۱۳۹۸
ورود / عضویت
Fa | En | Ar

مکانیزه سازی پلهای عابرپیاده

عنوان پروژه :
  • مکانیزه سازی پلهای عابرپیاده

مشخصات کلی پروژه :

  • انعقاد قرارداد مکانیزه سازی پلهای عابرپیاده در 4 نقطه از سطح شهر با هزینه 120 میلیارد ریال بمنظور فراهم سازی امکان استفاده از پلهای عابر پیاده توسط افراد عادی و توانخواه