28.7 C
شهر مقدس قم
۲۰ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar

شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز

شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز
عنوان پروژه :
  • شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز

مشخصات کلی پروژه :

  • این طرح به منظور شناسایی  تقاطع های پرخطر، شناسایی عوامل موثر در بروز سانحه، ارائه راهکارهای مناسب جهت ایمن سازی آنها، ارائه طرح هندسی ، خط کشی و… مربوط به تقاطع انجام گرفته است.
    شناسایی و رفع نقاط حادثه خیزشناسایی و رفع نقاط حادثه خیز