32.6 C
شهر مقدس قم
۱۷ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar

ساخت المان و نمایشگاه بازیافت

پروژه پسماند
عنوان پروژه :
  • ساخت المان و نمایشگاه بازیافت

مشخصات کلی پروژه :

  • با هدف آشنایی شهروندان با مفاهیم علمی و کاربردی بازیافت و نهادینه شدن فرهنگ بازاستفاده در جامعه