8.7 C
شهر مقدس قم
۳۰ بهمن ۱۳۹۸
ورود / عضویت

ساخت المان و نمایشگاه بازیافت

پروژه پسماند
عنوان پروژه :
  • ساخت المان و نمایشگاه بازیافت

مشخصات کلی پروژه :

  • با هدف آشنایی شهروندان با مفاهیم علمی و کاربردی بازیافت و نهادینه شدن فرهنگ بازاستفاده در جامعه