41 C
شهر مقدس قم
۱۷ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar

آموزش مشترکین مدیریت پسماند

پروژه پسماند
عنوان پروژه :
  • آموزش مشترکین مدیریت پسماند

مشخصات کلی پروژه :

  • اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و افزایش حساسیت و مشارکت شهروندان در موضوع پسماند شهری به منظور آگاهی بخشی و ارتقا فرهنگ مدیریت پسماند