35.3 C
شهر مقدس قم
۲۲ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar

احداث و تجهیز ایستگاه های ثابت

پروژه پسماند
عنوان پروژه :
  • احداث و تجهیز ایستگاه های ثابت خدمات شهری

مشخصات کلی پروژه :

  • ایجاد و توسعه زیرساخت های تفکیک پسماند در مبدا به منظور ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی به شهروندان