8.7 C
شهر مقدس قم
۳۰ بهمن ۱۳۹۸
ورود / عضویت

احداث و تجهیز ایستگاه های ثابت

پروژه پسماند
عنوان پروژه :
  • احداث و تجهیز ایستگاه های ثابت خدمات شهری

مشخصات کلی پروژه :

  • ایجاد و توسعه زیرساخت های تفکیک پسماند در مبدا به منظور ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی به شهروندان