35 C
شهر مقدس قم
۱۸ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar

مرکز تحقیقات، آموزش و تولید گل ها و گیاهان زینتی

عنوان پروژه :
  • احداث مرکز تحقیقات، آموزش و تولید گل ها و گیاهان زینتی

مشخصات کلی پروژه :

  • این مرکز مسئولیت نظارت بر پروژه مطالعاتی بررسی سازگاری گونه های گیاهی به شرایط آب وهوایی قم، تولید انواع گلهای فصل و دائمی و گیاهان پوششی، توزیع آنها به فراخور نیاز مناطق شهری، نگهداری موقت درخت ودرختچه را در کنار اجرای پروژه تحقیاتی شناسایی گونه های گیاهی مقاوم بر عهده دارد