28.9 C
شهر مقدس قم
۲۹ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar

احداث پارک ها و بوستان های شهری

عنوان پروژه :
  • احداث پارک ها و بوستان های شهری

مشخصات کلی پروژه :

احداث پارک ها و بوستان های شهری در مناطق هشتگانه با رویکرد افزایش سرانه تفرجگاهی

  • مساحت : ۶۳۰،۸۵۳ متر مربع
  • اعتبار : ۴۸۳،۱۹۴،۰۰۰،۰۰۰  ریال