13.9 C
شهر مقدس قم
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ورود / عضویت

احداث پارک ها و بوستان های شهری

عنوان پروژه :
  • احداث پارک ها و بوستان های شهری

مشخصات کلی پروژه :

احداث پارک ها و بوستان های شهری در مناطق هشتگانه با رویکرد افزایش سرانه تفرجگاهی

  • مساحت : ۶۳۰،۸۵۳ متر مربع
  • اعتبار : ۴۸۳،۱۹۴،۰۰۰،۰۰۰  ریال