9.5 C
شهر مقدس قم
۲ اسفند ۱۳۹۸
ورود / عضویت

شهرک صنوف

عنوان پروژه :
  • شهرک صنوف

مشخصات کلی پروژه :

شهرک صنوف در زمینی به مساحت 136 هکتار و در حوالی کیلومتر 5 جاده قدیم قم – تهران قرار گرفته است.
تعداد کل قطعات شهرک صنوف 1689 قطعه می باشد که از این بین 1068 قطعه به مساحت 426114 متر مربع به اصناف آهنگران، آهن فروشان و تعدادی با کاربری خدماتی و همچنین به صورت معوض واگذار گردیده است.

آمار کلی از قطعات با کاربری آهن فروشان

تعداد کل قطعاتواگذار شدهمتراژ واگذار شدهقطعات باقی ماندهمتراژ باقی مانده
384 قطعه377 قطعه246428 مترمربع7 قطعه4572 مترمربع

آمار کلی از قطعات با کاربری درب و پنجره سازان

تعداد کل قطعاتواگذار شدهمتراژ واگذار شدهقطعات باقی ماندهمتراژ باقی مانده
928 قطعه541 قطعه110200 مترمربع387 قطعه86000 مترمربع