22.6 C
شهر مقدس قم
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
ورود / عضویت

مدیریت پسماند شهری

مدیریت پسماند
عنوان پروژه :
  • مدیریت پسماند شهری

مشخصات کلی پروژه :

  • عقد قرارداد و اختصاص ۵/۴ میلیون مترمکعب پساب (حدود ۲۰۰ لیتر در ثانیه) که نقش بسیار مهمی در توسعه کمربند شهر قم دارد.