31 C
شهر مقدس قم
۲۱ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar

تجهیزات آتش نشانی

عنوان پروژه :
  • مجهز کردن و خرید لوازم موردنیاز سازمان آتش نشانی

مشخصات کلی پروژه :

  • تجهیز یک دستگاه خودرو به لوازم HAZMAT جهت انجام عملیات شیمیایی
  • خرید یک دستگاه خودرو نیمه سنگین نجات و حریق برون شهری به مبلغ تقریبی پنج میلیون تومان
  • خرید هشتاد دست لباس عملیاتی به مبلغ تقریبی سه میلیارد تومان
  • خرید هفت ست عملیاتی کار در ارتفاع به مبلغ تقریبی دویست میلیون تومان
  • خرید ست هیدرولیکی به مبلغ تقریبی یک میلیارد تومان
  • خرید یک دستگاه نردبان ۴۰ متری به مبلغ تقریبی سه میلیارد تومان