12.4 C
شهر مقدس قم
۳۰ بهمن ۱۳۹۸
ورود / عضویت
ارقام به میلیون ریال
 اعتبارات استـانـی اعتبارات سفر مقام معظم رهبــری
اعتبارات ملــــی
جمع مصوبجمع دریافتی
سالمصوب
دریافتی
مصوب
دریافتی
مصوب
دریافتی
85126,40095,0850000126,40095,085
86407,067259,4960000407,067259,496
87623,027408,2510000623,027408,251
88232,621212,5020000232,621212,502
89272,360149,29020,00020,000623,660454,089916,020623,379
90296,172239,80520,00020,000620,682615,457936,854875,262
9167,67133,39348,00012,400898,470587,8431,014,141633,636
9285,88979,88948,60048,600917,087485,0001,051,576613,489
93152,08360,200145,00096,409550,000500,000847,083656,609
9496,30024,500500,000500,000682,000142,3001,278,300666,800
95136,58842,048296,000296,000620,490600,0001,053,078938,048
96342,137194,82500509,490502,806851,627697,631
97280,7404,00000345,000345,000625,740349,000

نمودارهای مقایسه ای

مقایسه دریافت اعتبارات سفر رهبری در سال های مختلف

  • دریافتی

مقایسه جمع دریافت اعتبارات در سال های مختلف

  • دریافتی

مقایسه دریافت اعتبارات استانی در سال های مختلف

  • دریافتی

مقایسه دریافت اعتبارات ملی در سال های مختلف

  • دریافتی