9.5 C
شهر مقدس قم
۲ اسفند ۱۳۹۸
ورود / عضویت
ارقام به میلیون ریال
سالدرآمدجاری
عمرانیجمع عملکرد جاری و عمرانیدرصد
هزینه شده
به درآمد محقق شده
درصد افزایش عملکرد نسبت به قبل
مصوباصلاحیهمحقق شده
درصد
محقق شده
مصوباصلاحیههزینه شدهدرصد
هزینه شده
درصد جاری به بودجهمصوباصلاحیههزینه شدهدرصد
هزینه شده
درصد عمرانی به بودجه
85511,381511,381580,469114%211,838211,838205,99797%41%299,543299,543277,47893%59%483,47583%
86768,278768,278785,253102%281,000281,000275,53198%37%487,278487,278319,22266%63%594,75376%23%
871,123,4081,123,408874,76178%423,272423,272359,35985%38%700,136700,136375,65754%62%735,01684%24%
881,660,6722,590,6722,282,234137%588,721588,721530,39390%23%1,071,9511,071,9511,387,745129%41%1,918,13884%161%
893,770,0003,770,0003,307,03088%1,506,8891,506,8891,192,26279%40%2,263,8312,263,8311,457,56164%60%2,649,82380%38%
905,040,0005,040,0003,886,21477%1,859,0161,859,0161,399,90075%37%3,177,4613,177,4611,511,73548%63%2,911,63575%10%
917,500,0004,500,0004,337,18258%879,1891,010,0001,004,545114%22%6,620,8113,490,0002,441,19637%78%3,445,74179%18%
925,500,0005,630,0006,220,410113%1,169,7741,169,7741,165,654100%21%4,330,2254,460,2254,458,566103%79%5,624,22090%63%
938,460,0008,682,0505,456,12764%1,800,0002,004,8781,650,33192%23%6,660,0006,677,1723,241,19649%77%4,891,52790%-13%
9411,000,00011,000,00010,194,43993%2,370,0002,550,0002,349,96692%23%8,630,0008,450,0005,641,70867%77%7,991,67473%63%
9513,380,00013,380,00013,779,630103%2,943,0002,943,0002,706,80692%22%10,437,00010,437,0009,065,48687%78%11,772,29288%47%
9622,000,00022,000,00018,365,47783%3,871,0603,871,0603,271,70985%18%18,128,93918,128,9399,815,61054%82%13,087,31959%11%
9718,530,00021,000,0003,925,0003,925,000-19%14,605,00017,075,000-81%--

نمودارهای مقایسه ای

نمودار مقایسه ای تحقق بودجه در سال های مختلف

  • تحقق بودجه

نمودار مقایسه ای هزینه عمرانی در سال های مختلف

  • تغییرات هزینه عمرانی

نمودار مقایسه ای بودجه در سال های مختلف

  • رشد بودجه

نمودار مقایسه ای هزینه جاری در سال های مختلف

  • تغییرات هزینه جاری

نمودار مقایسه ای هزینه در سال های مختلف

  • تغییرات جمع هزینه جاری و عمرانی