رفتن به محتوای اصلی
سازمان فناوری اطلاعات شهرداری قم

احداث مجتمع تجاری مسکونی در بلوار فردوسی

احداث مجتمع تجاری مسکونی در بلوار فردوسی

نام پروژه:

  • احداث مجتمع تجاری مسکونی

موقعیت :

  •  بلوار فردوسی

حجم سرمایه گذاری :

  • .

عرصه :

  • ۷۴۴ متر مربع

زیربنا :

  • ۳۱۲۵ متر مربع

آورده شهرداری :

  • زمین + عوارض ساختمانی

آورده سرمایه گذار :

  • ۵۲۰ میلیارد ریال

نوع قرارداد :

  • مشارکتی

تاریخ قرارداد :

  • .

مدت اجرا :

  • ۳ سال
نگارخانه

احداث مجتمع تجاری مسکونی در بلوار فردوسی
احداث مجتمع تجاری مسکونی در بلوار فردوسی

https://www.qom.ir/rDNW