19 C
شهر مقدس قم
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
داده نمای شهرداری قم
آمار نامه سال 1397
آمارنامه سال 1396
آمارنامه سال 1396

تفکیک زباله از مبداء

ــ

پسماند جمع آوری شده

ــ

پسماند خشک جمع آوری شده

ــ
میانگین آمار روزانه تیر ماه ۱۳۹۸

سرانه فضای سبز

۱۸/۱۷ m۲/p

وسعت فضای سبز شهری

۴۹۹ هکتار

فضای سبز جنگلی

۱۶۵۹ هکتار

تعداد کل پارک‌ها

۳۴۱ عدد
آمار سرانه فضای سبزدر سال ۱۳۹۶

اتوبوس های خروجی

۱۲,۷۴۵ دستگاه

مسافران خروجی

۲۱۷,۷۳۶ نفر

ورودی از مرز مهران

۲,۶۰۰ نفر

آمار ماهیانه مسافران درشهریور ماه ۱۳۹۸

دسته بندی آماری شهر

نمایش داده های آماری روی نقشه شهر

امور قضایی و انتظامی

بازرگانی و هتل داری

آموزش

بازارهای مالی

مدیریت شهری

نفت و گاز

آب و برق

سرزمین، آب و هوا

بهزیستی و تامین اجتماعی

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

کشاورزی، دامداری و شیلات

فرهنگ، ورزش و گردشگری