9.5 C
شهر مقدس قم
۲ اسفند ۱۳۹۸
ورود / عضویت
داده نمای شهرداری قم
آمار نامه سال 1397
آمارنامه سال 1396
آمارنامه سال 1396

تفکیک زباله از مبداء

ــ

پسماند جمع آوری شده

ــ

پسماند خشک جمع آوری شده

ــ
میانگین آمار روزانه تیر ماه 1398

سرانه فضای سبز

18/17 m2/p

وسعت فضای سبز شهری

499 هکتار

فضای سبز جنگلی

1659 هکتار

تعداد کل پارک‌ها

341 عدد
آمار سرانه فضای سبزدر سال 1396

اتوبوس های خروجی

12,745 دستگاه

مسافران خروجی

217,736 نفر

ورودی از مرز مهران

2,600 نفر

آمار ماهیانه مسافران درشهریور ماه 1398

دسته بندی آماری شهر

نمایش داده های آماری روی نقشه شهر

امور قضایی و انتظامی

بازرگانی و هتل داری

آموزش

بازارهای مالی

مدیریت شهری

نفت و گاز

آب و برق

سرزمین، آب و هوا

بهزیستی و تامین اجتماعی

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

کشاورزی، دامداری و شیلات

فرهنگ، ورزش و گردشگری