31.2 C
شهر مقدس قم
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ورود / عضویت
داده نمای شهرداری قم
آمارنامه سال 1396
آمارنامه سال 1396

تفکیک زباله از مبداء

ــ

پسماند جمع آوری شده

ــ

پسماند خشک جمع آوری شده

ــ
میانگین آمار روزانه تیر ماه ۱۳۹۸

سرانه فضای سبز

۱۸/۱۷ m۲/p

وسعت فضای سبز شهری

۴۹۹ هکتار

فضای سبز جنگلی

۱۶۵۹ هکتار

تعداد کل پارک‌ها

۳۴۱ عدد
آمار سرانه فضای سبزدر سال ۱۳۹۶

اتوبوس های خروجی

۱۳,۶۲۸ دستگاه

مسافران خروجی

۲۳۸,۶۱۰ نفر

ورودی از مرز مهران

۵,۴۰۰ نفر

آمار ماهیانه مسافران درتیر ماه ۱۳۹۸

دسته بندی آماری شهر

نمایش داده های آماری روی نقشه شهر

امور قضایی و انتظامی

بازرگانی و هتل داری

آموزش

هزینه و درآمد

بازارهای مالی

مدیریت شهری

نفت و گاز

آب و برق

سرزمین، آب و هوا

بهزیستی و تامین اجتماعی

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

کشاورزی، دامداری و شیلات

فرهنگ، ورزش و گردشگری