32.6 C
شهر مقدس قم
۶ خرداد ۱۳۹۸
ورود / عضویت
داده نمای شهرداری قم
آمارنامه سال 1396
آمارنامه سال 1396

ورود مسافران به قم

ــ

خروج مسافران از قم

ــ

حچ و عتبات

ــ

سرانه فضای سبز

18/17 m2/p

وسعت فضای سبز شهری

499 m2

فضای سبز جنگلی

1659 m2

تعداد کل پارک‌ها

341 عدد
آخرین بروزرسانی - 1396

میزان تولید زباله

ــ

تفکیک زباله از مبداء

ــ

میزان تولید زباله خشک

ــ

دسته بندی آماری شهر

نمایش داده های آماری روی نقشه شهر

امور قضایی و انتظامی

بازرگانی و هتل داری

آموزش

هزینه و درآمد

بازارهای مالی

مدیریت شهری

نفت و گاز

آب و برق

سرزمین، آب و هوا

بهزیستی و تامین اجتماعی

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

کشاورزی، دامداری و شیلات

فرهنگ، ورزش و گردشگری