۲ اسفند ۱۳۹۷
ورود / عضویت

دسته بندی: قوانین شهرداری ها

قوانین شهرداری ها

ماده ۹۶

ماده ۹۶ – شهرداری می‌تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آنکه به منظور اصلاحات شهری‌و
image_pdfimage_print