14.6 C
شهر مقدس قم
۲۸ مهر ۱۳۹۸
ورود / عضویت

اسناد راهبردی و برنامه ها

اسناد راهبردی و برنامه ها

برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی

فهیمه حمزه ای
برنامه‌ریزی توسعه فرآیند پیچیده‌ای شامل جمع‌آوری اطلاعات، بررسی مشکلات و حل آنها است که در این فرآیند باید ملاحظات اقتصادی، سیاسی واجتماعی در نظر گرفته