10.6 C
شهر مقدس قم
۲۰ فروردین ۱۳۹۹
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا

اخبار منطقه 5

اخبار منطقه 5

خط‌کشی دو جزئی گذرگاه‌های عابرین پیاده و رنگ‌آمیزی سرعت کاه‌ها سطح منطقه

rmokhtari
به منظور تأمین امنیت عابران پیاده و جلوگیری از تصادف وسایل نقلیه، در اکثر مسیرهای اصلی و فرعی سطح منطقه پنج، خط‌کشی گذرگاه‌های عابرین پیاده