13.8 C
شهر مقدس قم
۱۷ فروردین ۱۳۹۹
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا

اخبار منطقه 2

اخبار منطقه 2

اصلاح هندسی و احداث میدان در تقاطع بلوار شهدای شادقلی خان با کمربندی امام علی(ع)

امیر محمودی مسئول روابط عمومی
رضا رحیمی شهردار منطقه دو از اصلاح هندسی و احداث میدان در تقاطع بلوار شهدای شادقلی خان با کمربندی امام علی(ع) خبر داد.