15.7 C
شهر مقدس قم
۱۰ فروردین ۱۳۹۹
ورود / عضویت

ستاد شهر هوشمند

تولیدی

اطلاع‌رسانی گسترده و متمرکز خدمات الکترونیک به شهروندان/ادارات خدمات خود را معرفی کنند

اسلامی - دبیر خبر
رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم ضمن دعوت از تمام سازمان‌ها، نهادها و ادارات خدماتی قم جهت معرفی امکانات و خدمات غیرحضوری خود، گفت: چنانچه
اخبار معاونت ها

اجرای طرح پژوهشی آسیب‌پذیری و مخاطرات امنیت سایبری در شهر هوشمند

اسلامی - دبیر خبر
مدیر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری قم گفت: طرح پژوهشی و مطالعاتی آسیب‌پذیری و مخاطرات امنیت سایبری در شهر هوشمند به همت شهرداری قم اجرایی
ستاد شهر هوشمند

همکاری دستگاه‌های اجرایی با شهرداری قم برای ایجاد شهر هوشمند

اسلامی - دبیر خبر
رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم گفت: زیرساخت‌های نرم افزاری شهر هوشمند در داخل شهرداری ایجاد شده است، ولی باید بقیه دستگاه‌های اجرایی استان در
ستاد شهر هوشمند

ساختارسازی در شهرداری برای حرکت به سمت هوشمندسازی شهر/قانونی برای هوشمندسازی شهر نداریم

mhekmati
رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم گفت: در حال حاضر به دنبال این هستیم که با کدخدامنشی و فضای ارتباط دوسویه تعاملات بین‌دستگاهی در شهر