4.6 C
شهر مقدس قم
۱ بهمن ۱۳۹۸
ورود / عضویت
Fa | En | Ar

بازرسی و رسیدگی به شکایات

بازرسی و رسیدگی به شکایات

حضور ۸ تیم نظارتی در مناطق هشتگانه شهرداری قم در اربعین حسینی

محمدرضا چیت ساز محمدرضا چیت ساز
مدیرکل بازرسی و نظارت بر عملکرد شهرداری قم گفت: 8 تیم نظارت در دو شیفت 12 ساعته مناطق را مورد بازرسی قرار داده و این