10.8 C
شهر مقدس قم
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
ورود / عضویت

دسته بندی: اخبار سازمان کشتارگاه

اخبار سازمان کشتارگاه

شهرداری‌ها کلید رونق تولید در کشور هستند

mhekmati
مدیرعامل سازمان کشتارگاه‌های صنعتی شهرداری قم گفت: از یک زاویه شهرداری‌ها کلید رونق تولید در کشور هستند؛ ۳۳ درصد از حجم اقتصاد کشور وابسته به