27.1 C
شهر مقدس قم
۲۸ تیر ۱۳۹۸
ورود / عضویت

اخبار سازمان قطار شهری

اخبار سازمان قطار شهری

اتمام عملیات عمرانی زیرگذر امامزاده ابراهیم از سوی شهرداری قم

معاون فنی سازمان قطار شهری قم گفت: عملیات عمرانی زیرگذر امامزاده ابراهیم برای احداث سقف ایستگاه مترو طبق وعده داده شده به اتمام رسیده است.