9.6 C
شهر مقدس قم
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
ورود / عضویت

دسته بندی: اخبار اداره کل ارتباطات

اخبار اداره کل ارتباطات

نظرسنجی اینترنتی شهرداری برای شناخت نقاط قوت و ضعف خدمات

mhekmati
شهرداری قم به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف عملکرد و اقدامات خود در حوزه مدیریت شهری اقدام به برگزاری نظرنسجی اینترنتی کرده است.
اخبار اداره کل ارتباطات

شهرداری قم به افراد هم‌نام صاحبان ما‌ه‌های شریف رجب و شعبان هدیه می‌دهد

mhekmati
شهرداری قم در اقدامی در راستای گرامیداشت ایام مبارک و شریف رجب و شعبان به افراد هم‌نام صاحبان‌ این‌ ماه‌ها به قید قرعه هدیه می‌دهد.