38.1 C
شهر مقدس قم
۱۷ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar

اسناد راهبردی و برنامه ها

اسناد راهبردی و برنامه ها

برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی

فهیمه حمزه ای
برنامه‌ریزی توسعه فرآیند پیچیده‌ای شامل جمع‌آوری اطلاعات، بررسی مشکلات و حل آنها است که در این فرآیند باید ملاحظات اقتصادی، سیاسی واجتماعی در نظر گرفته