۷ بهمن ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
گزارش تصویری

حضور و پاسخگویی مستقیم مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در سامانه ۱۳۷ شهرداری قم