29.2 C
شهر مقدس قم
۲۷ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
برنامه ریزی و منابع انسانی

برگزاری سمینار آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM) در شهرداری قم

مدیر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری قم گفت: سمینار آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM) در شهرداری قم برگزار شد.

یزدان پناه مدیر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری قم با اعلام این خبر گفت: با عنایت به در حال اجرا بودن پروژه “مستند سازی، پیاده سازی و بهبود فرآیندهای سازمانی تعدادی از فرایند های با اولویت ” در شهرداری قم و همچنین با توجه به ضرورت آگاهی و شناخت کارشناسان مربوطه در خصوص دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار و به کارگیری آنها در سازمان، سمینار آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM) در هفته اول آذر ماه در شهرداری قم برگزار گردید.

مهندس یزدان پناه در خصوص برگزاری این دوره بیان کرد: این سمینار با شرکت معاونین پشتیبانی و توسعه مدیریت، روسای ادارات برنامه ریزی و تحول سازمانی و کارشناسان مربوطه، سازمان ها، مناطق و معاونت های شهرداری در سالن رضوان شهرداری قم برگزار گردید.
وی افزود: مباحث چرخه ی حیات مدیریت فرآیند و مقایسه سازمان های وظیفه گرا و فرآیند محور و همچنین مدل سازی فرآیند نمونه و مکانیزه کردن آن (BPMS) توسط مهندس محمد رمضانی مدرس این دوره برای شرکت کنندگان تشریح و ارائه گردید.
در ادامه این سمینار، مشاور پروژه مستند سازی، پیاده سازی و بهبود فرآیندهای سازمانی شهرداری قم گزارشی از فرآیندهای انتخاب شده، نحوه اجرا و پیشرفت پروژه مذکور را برای شرکت کنندگان در این سمینار تشریح کرد.
شایان ذکر است: سمینار آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM) با پرسش و پاسخ به حاضرین به اتمام رسید.