۲۷ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
گزارش تصویری

اولین نشست تخصصی بررسی جایگاه فرهنگ و تمدن قم و شیراز در افق تمدن اسلامی ایرانی نوین

عکس: رضا رمضانی

عکس: رضا رمضانی