۲۴ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
روابط عمومی

حضور شهردار در مرکز سامانه مدیریت شهری ۱۳۷