28.9 C
شهر مقدس قم
۲۹ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
فرصت های سرمایه گذاری

احداث پارکینگ عمومی در کوچه ۱۶ بلوار امین

نام پروژه:

  • احداث پارکینگ عمومی

موقعیت :

  • کوچه ۱۶ بلوار امین

حجم سرمایه گذاری :

  • .

عرصه :

  • ۱۷۵۲ متر مربع

زیربنا :

  • ۱۰.۰۰۰ متر مربع

آورده شهرداری :

  • زمین + عوارض ساختمانی

آورده سرمایه گذار :

  • ۲۷۲۰ میلیارد ریال

نوع قرارداد :

  • مشارکتی

تاریخ قرارداد :

  • .

مدت اجرا :

  • ۳ سال