28.6 C
شهر مقدس قم
۲۹ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
فرصت های سرمایه گذاری

احداث مجتمع تجاری مسکونی در بلوک SW23

نام پروژه:

  • احداث مجتمع تجاری مسکونی

موقعیت :

  • بلوک SW 23 بلوار پیامبر اعظم

حجم سرمایه گذاری :

  • . میلیارد ریال

عرصه :

  • ۱۸۸۰ متر مربع

زیربنا :

  • ۱۲۹۷۳ متر مربع

آورده شهرداری :

  • زمین + عوارض ساختمانی

آورده سرمایه گذار :

  • ۱۳۲۰ میلیارد ریال

نوع قرارداد :

  • مشارکتی

تاریخ قرارداد :

  • .

مدت اجرا :

  • ۳ سال